Πως επαναλαμβάνετε κινήσεις γρήγορα για τον ίδιο πελάτη ή προμηθευτή;

Όταν καταχωρείτε διαδοχικά κινήσεις για τον ίδιο πελάτη/προμηθευτή, μετά την καταχώριση της πρώτης κίνησης αρκεί να δίνετε enter στο πεδίο πελάτης/προμηθευτής, έτσι ώστε στη νέα κίνηση να προτείνεται ο προηγούμενος. Εφόσον προτείνονται αυτόματα από τον πελάτη/προμηθευτή και τα πεδία υποκατάστημα, παραστατικό, λογαριασμός και αιτιολογία, το μόνο που απομένει να καταχωρείτε είναι η ημερομηνία, ο αριθμός (αν δεν υπάρχει αυτόματη αρίθμηση ή αν η καταχώριση αφορά έξοδο) και η αξία του παραστατικού.