Πώς ενημερώνεται ο πίνακας Γ΄2-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ της πρώτης σελίδας του Ε3;

Τα πεδία του πίνακα Γ’2-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ, ενημερώνονται από τον Πίνακα Β/Γ1/ΣΤ της οθόνης καταχώρισης των στοιχείων του Ε3, η οποία ανοίγει όταν κλικάρουμε το κουμπί Ε3, στο κάτω μέρος της οθόνης καταχώρισης των στοιχείων εταιρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να ενημερωθούν τα στοιχεία του Ε3 για μία συγκεκριμένη χρήση, πρέπει να έχουμε στο πρόγραμμα μια ημερομηνία που να αντιστοιχεί σε αυτή τη χρήση.