Πώς ενημερώνεται αυτόματα ο Μέσος Όρος Προσωπικού για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη, στον πίνακα Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων του εντύπου Ε3;

Τα πεδία του Μέσου Όρου Προσωπικού για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη, του υποπίνακα Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων του Πίνακα Β’-Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε3, υπάρχουν στην οθόνη καταχώρισης των στοιχείων του Ε3.  Για να ενημερωθούν αυτόματα,στην  οθόνη καταχώρισης των στοιχείων του Ε3 και συγκεκριμένα στον Πίνακα Α/Β, η οποία ανοίγει κλικάροντας το button E3 στο κάτω μέρος της οθόνης των στοιχείων εταιρίας, κλικάρουμε το κουμπί Υπολογισμός κάτω από την επιλογή Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να ενημερωθούν τα στοιχεία του Ε3 για μία συγκεκριμένη χρήση, πρέπει να έχουμε στο πρόγραμμα μια ημερομηνία που να αντιστοιχεί σε αυτή τη χρήση.