Πώς ενεργοποιείται ο υπολογισμός της Pro-Rata;

Ο υπoλογισμός της Pro-Rata της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ ενεργοποιείται όταν δηλωθεί σε μία εταιρία το ποσοστό μείωσης Pro-Rata. To ποσοστό της Pro-Rata που προκύπτει από την προηγούμενη χρήση δηλώνεται στο πεδίο Ποσοστό Μείωσης Pro-Rata, που υπάρχει στην επιλογή Εκκαθαριστική, στα στοιχεία της εταιρίας. Εναλλακτικά, πατώντας το button Pro- Rata  (κάτω αριστερά στην καρτέλα Εκκαθαριστική), το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό μείωσης Pro-Rata που προκύπτει από τις κινήσεις της προηγούμενης χρήσης και το μεταφέρει στο αντίστοιχο πεδίο.