Πως εκτυπώνεται και υποβάλλεται το έντυπο Απόδοσης Φόρου Διαμονής;

Το έντυπο της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής εκτυπώνεται από την επιλογή Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου-Απόδοση Φόρου Διαμονής. Στην οθόνη διαχείρισης της συγκεκριμένης εκτύπωσης υπάρχουν πέντε πεδία λογαριασμών που αναφέρονται στις κατηγορίες των καταλυμάτων: 1-2*, 3*, 4*, 5* και Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα όπου ανάλογα με την περίπτωση, δηλώνετε στο αντίστοιχο πεδίο τον λογαριασμό φόρου διαμονής που κινείτε στην εταιρία. Συμπληρώνετε επίσης και τα υπόλοιπα πεδία που χρειάζονται για το έντυπο, όπως Πλήθος Ξεν/κών Επιχειρήσεων, Συνολικό Αριθμό Δωματίων κλπ. και στη συνέχεια για να πάρετε την εκτύπωση στην οθόνη σας κλικάρετε το αντίστοιχο εικονίδιο.

Για να αποδώσετε τον φόρο διαμονής ηλεκτρονικά, ενώ έχετε πρώτα τυπώσει το έντυπο στην οθόνη, κλικάρετε το εικονίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επιλέγετε αποστολή με User Name Λογιστή ή Πελάτη όπου ενημερώνεται αυτόματα η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ στο TAXISNET για τον επιλεγμένο μήνα και πατάτε το button Υποβολή.