Πως εκτυπώνεται και υποβάλλεται το έντυπο Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Σακούλας;

Το έντυπο Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Σακούλας εκτυπώνεται από την επιλογή Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου-Περιβαλλοντικό Τέλος Σακούλας. Στην οθόνη διαχείρισης της συγκεκριμένης εκτύπωσης δηλώνετε το τρίμηνο για το οποίο θέλετε να πάρετε εκτύπωση, επιλέγετε τον λογαριασμό περιβαλλοντικού τέλους λιανικής ή/και τον λογαριασμό περιβαλλοντικού τέλους χονδρικής που κινείτε στην εταιρία και εκτυπώνετε το έντυπο στην οθόνη κλικάροντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Για να αποδώσετε το Περιβαλλοντικό Τέλος ηλεκτρονικά, ενώ έχετε πρώτα τυπώσει το έντυπο στην οθόνη, κλικάρετε το εικονίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επιλέγετε αποστολή με User Name Λογιστή ή Πελάτη όπου ενημερώνεται αυτόματα η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ στο TAXISNET και πατάτε το button Υποβολή.