Πώς εκτελείται η λειτουργία Backup στην Anaconda;

Η λειτουργία Backup στην Anaconda εκτελείται κλικάροντας το εικονίδιο BACKUP (τρίτο εικονίδιο στη σειρά από τη δεξιά πλευρά των εικονιδίων). Εκτελώντας την λειτουργία από το συγκεκριμένο εικονίδιο, εμφανίζεται μια οθόνη διαχείρισης με περιγραφή Backup στην Anaconda, όπου κλικάρετε το εικονίδιο ΦΥΛΑΞΗ για να ξεκινήσει η διαδικασία του backup ή το εικονίδιο ΕΞΟΔΟΣ σε περίπτωση που δεν θέλετε να συνεχίσετε. Κλικάροντας το εικονίδιο ΦΥΛΑΞΗ εμφανίζεται το  προειδοποιητικό μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ – Ζητήσατε φύλαξη των αρχείων του προγράμματος στους server της Anaconda. Το backup αυτό θα παραμείνει σε εμάς μέχρι να το ζητήσετε σε περίπτωση ανάγκης ή μέχρι να ζητήσετε την οριστική διαγραφή του …”. Στη συνέχεια, πατώντας το button ΝΑΙ ξεκινάει η διαδικασία συμπίεσης της βάσης δεδομένων και παράλληλα εμφανίζεται το μήνυμα “Παρακαλώ περιμένετε μέχρι να κλείσει το παράθυρο”. Μετά το κλείσιμο του παραθύρου που απεικονίζει την πρόοδο της συμπίεσης, επιλέγετε το button OK για να αποσταλεί το backup, όπου εμφανίζεται και η πρόοδος της διαδικασίας αποστολής. Μετά το τέλος της αποστολής του backup εμφανίζεται το μήνυμα “Το Backup είναι διαθέσιμο όποτε το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποστολής του backup δεν ολοκληρώθηκε, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Το Backup δεν ολοκληρώθηκε. Δοκιμάστε ξανά και αν συνεχίσει το πρόβλημα μιλήστε μαζί μας”. Οι συνήθεις λόγοι μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποστολής του backup είναι περιορισμοί ασφαλείας, πχ. τείχη προστασίας.