Πώς εκτελείται η λειτουργία Backup στην Anaconda;

Η λειτουργία Backup στην Anaconda εκτελείται κλικάροντας το εικονίδιο BACKUP (τρίτο εικονίδιο στη σειρά από τη δεξιά πλευρά των εικονιδίων). Εκτελώντας την λειτουργία από το συγκεκριμένο εικονίδιο, εμφανίζεται μια οθόνη διαχείρισης με περιγραφή Backup στην Anaconda, όπου κλικάρετε το εικονίδιο ΦΥΛΑΞΗ για να ξεκινήσει η διαδικασία του backup ή το εικονίδιο ΕΞΟΔΟΣ σε περίπτωση που δεν θέλετε να συνεχίσετε. Κλικάροντας το εικονίδιο ΦΥΛΑΞΗ εμφανίζεται το  ενημερωτικό μήνυμα ΠΡΟΣΟΧΗ – Ζητήσατε φύλαξη των αρχείων του προγράμματος στους server της Anaconda κλπ.  Στη συνέχεια, πατώντας το button ΝΑΙ αρχικά ξεκινάει η δια