Πώς προστίθεται μια εργασία, ως συντόμευση στη μπάρα εργασίας;

Για να προστεθεί ένα εικονίδιο συντόμευσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας στη μπάρα εργασίας πρέπει πρώτα να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται επιλέγοντας τις Βοηθητικές-Γενικές Εργασίες-Δημιουργία Μπάρας Εργασίας-Δημιουργία Μπάρας. Αν η μπάρα δεν έχει προηγουμένως δημιουργηθεί, με αυτή τη διαδικασία εμφανίζεται στην κύρια οθόνη του προγράμματος και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε σε αυτή τις συντομεύσεις των εργασιών που εμείς θέλουμε. Αν έχει ήδη δημιουργηθεί και εμφανίζεται στην οθόνη μας, απλά ενεργοποιείται η δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων σε αυτή.

Για να προστεθεί εικονίδιο συντόμευσης της λειτουργίας που θέλουμε,  απλά επιλέγουμε την εργασία και βλέπουμε ότι ενσωματώνεται η αντίστοιχη συντόμευση  στη μπάρα. Για παράδειγμα αν επιλέξουμε την εκτύπωση του Αναλυτικού Βιβλίου από την επιλογή Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου-Αναλυτικό Βιβλίο, παρατηρούμε ότι προστίθεται εικονίδιο με την αντίστοιχη λειτουργία στη μπάρα εργασίας.