Πώς δημιουργείται η Μπάρα Εργασίας;

Η μπάρα εργασίας δημιουργείται από την επιλογή Βοηθητικές-Γενικές Εργασίες-Δημιουργία Μπάρας Εργασίας-Δημιουργία Μπάρας.