Για να καλύψουμε την ασφάλιση ενός εργαζόμενου με ΤΕΚΑ από την ενότητα Εργασιακά συμπληρώνουμε τα εξής πεδία:

– Σαν δεύτερο ταμείο μετά το κύριο βάζουμε αυτό με τον κωδικό 4169 για τα απλά ένσημα, το 4161 για τα βαρέα.

– Στο πεδίο Ειδική Ασφάλιση γράφουμε το 09. Αν στη πρώτη θέση των Ταμείων (κύριο ταμείο), δεν υπάρχει το ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ή αντίστοιχα το ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ, τότε το πρόγραμμα θα μας βγάλει το μήνυμα: Το υπάρχον Ταμείο ΙΚΑ έχει άλλο πακέτο κάλυψης, να αλλάξει το ταμείο? Απαντάμε Ναι και το πρόγραμμα θα μας φέρει αυτόματα το σωστό.

– Στην τελευταία γραμμή της ενότητας Εργασιακά επιλέγουμε ή πληκτρολογούμε τον ΚΑΔ ΤΕΚΑ που είναι ο 0083. Στο επόμενο πεδίο επιλέγουμε την ειδικότητα ΤΕΚΑ που είναι η 000706 για τα απλά και 000707 για τα βαρέα ένσημα.