Πώς διαγράφονται συντομεύσεις από τη Μπάρα Εργασίας;

Για να διαγραφεί ένα εικονίδιο συντόμευσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας από τη μπάρα εργασίας, πρέπει πρώτα να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα προσθήκης ή διαγραφής συντομεύσεων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται επιλέγοντας τις Βοηθητικές-Γενικές Εργασίες-Δημιουργία Μπάρας Εργασίας-Δημιουργία Μπάρας.

Για να διαγραφεί  ένα εικονίδιο συντόμευσης της λειτουργίας που θέλουμε, επιλέγουμε την εργασία και βλέπουμε ότι εμφανίζεται το μήνυμα “Η εργασία καλείται ήδη. Να διαγραφεί;”. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε την εκτύπωση του Αναλυτικού Βιβλίου από την επιλογή Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου-Αναλυτικό Βιβλίο, εμφανίζεται το μήνυμα διαγραφής και πατώντας το ΝΑΙ, διαγράφεται η αντίστοιχη συντόμευση από τη μπάρα.