Πώς διαγράφονται οι κινήσεις μιας εταιρίας για ένα συγκεκριμένο διάστημα;

Για να διαγραφούν οι κινήσεις μιας εταιρίας για συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα επιλέγετε από τις Βοηθητικές-Εργασίες Αρχείων την επιλογή Διαγραφή Κινήσεων, όπου εμφανίζεται η σχετική οθόνη διαχείρισης με περιγραφή Διαγραφή Κινήσεων Ορισμένου Διαστήματος. Δηλώνετε την εταιρία για τη οποία θέλετε να γίνει μαζική διαγραφή κινήσεων (προτείνεται αυτόματα η εταιρία στην οποία εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή), στα πεδία Από Ημερομηνία και Έως Ημερομηνία δηλώνετε το διάστημα για το οποίο θέλετε να γίνει διαγραφή και κλικάρετε το εικονίδιο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή από το πληκτρολόγιο δίνετε F10. Εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέξατε την διαγραφή κινήσεων της επιλεγμένης εταιρίας και στο συγκεκριμένο διάστημα. Βεβαιωθείτε ότι κανείς χρήστης δεν εργάζεται στο πρόγραμμα και ότι έχετε backup των αρχείων σας. Συνέχεια;” και επιλέγετε την επιλογή ΝΑΙ για να εκτελεστεί η διαδικασία.