Καλώντας κίνηση εσόδου που έχει mark, εμφανίζεται το μήνυμα: “ΠΡΟΣΟΧΗ. Η κίνηση έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή ημερομηνίας, ΑΦΜ, υποκαταστήματος, παραστατικού, αριθμός παραστατικού και σειράς. Αν η κίνηση πρέπει να αλλάξει τότε θα διαγράψετε αυτήν και θα καταχωρήσετε νέα κίνηση με τα σωστά στοιχεία”. Κλικάροντας στη συνέχεια το button Διαγραφή εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ. Η κίνηση έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Όταν η κίνηση αποσταλεί ξανά στην ΑΑΔΕ προς διαγραφή, τότε θα διαγραφεί οριστικά από την βάση δεδομένων”. Επιλέγοντας για δεύτερη φορά την κίνηση εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ. Η κίνηση έχει μαρκαριστεί προς διαγραφή. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή της. Θέλετε να ακυρώσετε την διαγραφή;”. Επιλέγοντας το ΝΑΙ ακυρώνεται η διαγραφή. Επιλέγοντας το ΟΧΙ διαγράφεται η κίνηση.