Πώς διαγράφεται η ΜΥΦ για μια συγκεκριμένη περίοδο, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο TAXIS;

Για να διαγραφεί το περιεχόμενο της ΜΥΦ για μια συγκεκριμένη περίοδο, η οποία έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά με αρχείο στο TAXIS, πρέπει να δημιουργηθεί και να αποσταλεί μηδενικό αρχείο για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Για να δημιουργηθεί το αρχείο μηδενισμού περιόδου, στην οθόνη διαχείρισης της ΜΥΦ (Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου-Ετήσια Αποστολή Εσόδων-Εξόδων ΜΥΦ), επιλέγουμε τι θα αφορά ο μηδενισμός, δηλαδή Πελάτες, Προμηθευτές ή Όλα, τη χρονική περίοδο η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στην περίοδο της αρχικής υποβολής και να επιλέξουμε με το ποντίκι το πεδίο Δημιουργία αρχείου μηδενισμού περιόδου. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πεδίο, εμφανίζεται το μήνυμα: “ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ζητήσατε την δημιουργία αρχείου μηδενισμού περιόδου στο ΤΑΞΙΣ. Επιλέξτε κατηγορία στοιχείων της μηνιαίας ΜΥΦ του επιλεγμένου διαστήματος που θέλετε να διαγραφούν”. Η διαδικασία δημιουργίας του αρχείου ολοκληρώνεται επιλέγοντας το ΝΑΙ. Στη συνέχεια επιλέγουμε το εικονίδιο Ηλεκτρονική αποστολή για τη διαδικασία αποστολής του αρχείου στο TAXIS ή το εικονίδιο Εξαγωγή για την αποθήκευση του αρχείου σε μια επιλεγμένη περιοχή του υπολογιστή μας (επιφάνεια εργασίας κλπ).