Πώς διαγράφεται η Μπάρα Εργασίας;

Για να διαγραφεί η μπάρα εργασίας από την κύρια οθόνη, επιλέγουμε τις Βοηθητικές-Γενικές Εργασίες-Δημιουργία Μπάρας Εργασίας-Διαγραφή Μπάρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εκτελώντας τη λειτουργία Διαγραφή Μπάρας, διαγράφεται η μπάρα  με όλες τις συντομεύσεις που έχουν προστεθεί από τον χρήστη, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που τις χρειαστείτε θα πρέπει να κάνετε τις διαδικασίες δημιουργίας μπάρας και προσθήκης συντομεύσεων από την αρχή. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η μπάρα εργασίας με τις συντομεύσεις που έχετε ενσωματώσει, είναι προτιμότερο να κάνετε απόκρυψη της μπάρας με την επιλογή On / Off Μπάρας.