Πώς αποθηκεύονται οι μεταβολές στη μπάρα εργασίας;

Για να αποθηκευτεί μια μεταβολή στη μπάρα εργασίας, δηλαδή προσθήκη ή διαγραφή συντόμευσης, επιλέγουμε τις Βοηθητικές-Γενικές Εργασίες-Δημιουργία Μπάρας Εργασίας-Αποθήκευση Μπάρας. Με την εκτέλεση της λειτουργίας Αποθήκευσης απενεργοποιείται και η δυνατότητα προσθήκης ή διαγραφής συντόμευσης στη μπάρα.