Πώς αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αρχείο της ΜΥΦ;

Στην οθόνη διαχείρισης της ΜΥΦ, στο πεδίο Έτος επιλέγουμε το έτος και το διάστημα για το οποίο θέλουμε να στείλουμε αρχείο (η προεπιλογή του διαστήματος είναι από 1 έως 12 αφού η αποστολή της ΜΥΦ είναι πλέον ετήσια), αφήνουμε την προεπιλογή Όλα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε και να αποστείλουμε το αρχείο της ΜΥΦ συνολικά ή επιλέγουμε Πελάτες για Έσοδα, Προμηθευτές για Έξοδα, κλικάρουμε συνήθως την επιλογή “Να συμπεριληφθούν οι λογαριασμοί με ΦΠΑ Ε666”, (η συγκεκριμένη επιλογή αναλύεται σε σχετική ερωταπάντηση) και τέλος επιλέγουμε το εικονίδιο Ηλεκτρονική Αποστολή. Στη συνέχεια επιλέγουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία με user name Λογιστή ή Πελάτη και επιλέγουμε την Αποστολή Αρχείου. Προτείνεται η θέση αποθήκευσης του αρχείου, την οποία αν επιθυμούμε αλλάζουμε (πχ επιλέγουμε την επιφάνεια εργασίας) και επιλέγουμε το button Αποθήκευση, ώστε να δημιουργηθεί και να αποθηκευτεί το αρχείο και αμέσως μετά καλείται η σελίδα της Αποστολής αρχείου στο TAXIS. Κλικάρουμε  το button Επιλογή, αναζητούμε και επιλέγουμε το αρχείο ή εναλλακτικά κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση της θέσης αποθήκευσης του αρχείου η οποία εμφανίζεται στο πλαίσιο Ηλεκτρονική Αποστολή ΜΥΦ και πατάμε Αποστολή.