Πώς αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος εργοληπτών (3%);

Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος  εργοληπτών (3%) παράγεται από την επιλογή Απόδοση Φόρων-Προσωρινή Δήλωση. Κλικάρεται πρώτα το πεδίο Τεχνικών Εταιριών και στη συνέχεια, στο πεδίο Λογ. ελεύθ. επαγγ. δηλώνεται ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την απόδοση παρακρατούμενου φόρου, πχ. Λήψη Υπηρεσιών  . Επίσης, μέσα στον προμηθευτή για τον οποίο αποδίδεται φόρος 3%, στην επιλογή Λειτουργία και συγκεκριμένα στο πεδίο Είδος Αποδοχών 2018, πρέπει να δηλωθεί η αιτιολογία Άρθρο 64π1 περ.δ εδάφιο 2 ν.4172/2013 (3%). Για να αποσταλεί η δήλωση ηλεκτρονικά, κλικάρεται το εικονίδιο ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ εφόσον έχει  πρώτα  εμφανιστεί το έντυπο στην οθόνη. Στην ηλεκτρονική σελίδα αποστολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων επιλέγεται το έντυπο Εργολάβοι – Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών.