Πώς απενεργοποιείται μια εταιρία;

Στην οθόνη Διαχείρισης Εταιριών υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των ενεργών εταιριών ( η οποία είναι και η προεπιλεγμένη τιμή εμφάνισης), όλων ή των ανενεργών. Αν μια εταιρία είναι πλέον ανενεργή και δεν θέλουμε να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ενεργών εταιριών, τότε στα στοιχεία της εταιρίας, στην επιλογή Λειτουργία, στο πεδίο Ενεργή Εταιρία ορίζουμε την τιμή Όχι.