Η εντολή αναζήτησης καρτέλας από ένα αρχείο πελάτη ή προμηθευτή με τον συνδυασμό των πλήκτρων Shift+? και μετά το πλήκτρο END στο πεδίο κωδικός, δίνετε όποιο ενδιάμεσο τμήμα περιγραφής σας ενδιαφέρει και το πρόγραμμα το αναζητά, σε όλα τα πεδία κειμένου της καρτέλας.

Αυτό σας επιτρέπει πχ να γράψετε κάποια ψηφία από ένα αριθμό τηλεφώνου, ένα ΑΦΜ, ένα δρόμο
κλπ και το πρόγραμμα θα ψάξει σε όλα τα πιθανά πεδία για να το βρει.

Στην αναζήτηση αυτή, για λόγους διατήρησης της ταχύτητας αναζήτησης,
προτεραιότητα έχει το πεδίο της περιγραφής.