Ποια σύμβαση ισχύει αν η εταιριά έχει πολλαπλές δραστηριότητες:Σε μία επιχείρηση που έχει πολλαπλές δραστηριότητες και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθαρά σε έναν κλάδο της δραστηριότητας, τότε δεν έχει εφαρμογή καμμία συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση. Συνεπώς οι εργαζόμενοι μπορούν να αμείβονται με καθεστώς ελεύθερης συμφωνίας (δεν θα πρέπει όμως οι εργασιακοί όροι να είναι δυσμενέστεροι από αυτούς της εθνικής συλλογικής σύμβασης -παρ 1ν 1876/1990).