Πώς εκτυπώνω αναλυτικές εγγραφές λογιστικής με συγκεκριμένο πωλητή;
Από την επιλογή 2.7.1

Στο πεδίο πωλητής με shift+? αναζητάτε τον πωλήτη και το διάστημα που θέλετε.