Πώς εκτυπώνω αναλυτικές εγγραφές αποθήκης με συγκεκριμένο πωλητή;

Από την επιλογή 2.Α.1

Στο πεδίο πωλητής με shift+? αναζητάτε τον πωλήτη και το διάστημα που θέλετε.