ΠΟΛ 1313/11.12.1995

Δυνατότητα μη θεώρησης βιβλίου απογραφών και καταχώρησης της απογραφής εμπορευσίμων αγαθών στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 11-12-1995
Αρ.Πρ.: 142775/1435/0015
ΠΟΛ. 1313
ΘΕΜΑ:
Δυνατότητα μη θεώρησης βιβλίου απογραφών και καταχώρησης της απογραφής εμπορευσίμων αγαθών στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων.
Ως γνωστό η θεώρηση βιβλίου απογραφών και η καταχώρηση της απογραφής (ποσοτικά) μπορεί να γίνει μέχρι την 20η Φεβρουαρίου.

Για τη διευκόλυνση όμως των επιτηδευματιών, αλλά και την αποσυμφόρηση των ΔΟΥ γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις που είναι εφικτό (π.χ. μικρός αριθμός ειδών κλπ.), η απογραφή των εμπορευσίμων αγαθών μπορεί να καταχωρηθεί σε χωριστές σελίδες, στο τέλος του τηρούμενου βιβλίου εσόδων εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και ως εκ τούτου να μη θεωρηθεί και τηρηθεί ιδιαίτερο βιβλίο απογραφών.

Ακόμη διευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώρηση της απογραφής σε τηρούμενο μηχανογραφικώς βιβλίο εσόδων – εξόδων