Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ.Αθήνα, 25-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ
Τηλέφωνο : 210 3375825
FAX : 210 3375834
e-mail : d13.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1240

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 παρ. 12α του ν. 4002/2011, εξεδόθησαν οι με αριθμό Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011, Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 και Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21-11-2011 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και μεταφοράς της αρμοδιότητας αυτών σε άλλες.

Σχετικά με την τήρηση των βιβλίων του τμήματος Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, θα «κλείσουν» αφού υπογραφούν από τον αρμόδιο τμηματάρχη και Δ/ντή Δ.Ο.Υ., την τελευταία ημέρα λειτουργίας.

β) Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η αρμοδιότητα των πιο πάνω, θα συνεχίσουν να τηρούνται κανονικά, με ενιαία αρίθμηση.

Σε περίπτωση παραλαβής συμπληρωματικής δήλωσης, ο αριθμός φακέλου θα παραμείνει ο ίδιος, με την παρατήρηση, ποια Δ.Ο.Υ. έχει παραλάβει την αρχική δήλωση.

Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ. των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία θα εξακολουθήσουν να ενημερώνονται μόνο όσον αφορά την πορεία των υποθέσεων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας