Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών ΔραστηριοτήτωνΑθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ’ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο:210 3375885
Fax:210 3375368
E-mail:des.c@mofadm.gr

ΠΟΛ 1221/2013

ΘΕΜΑ: Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 β του άρθρου 38 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’), αναφορικά με την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσθήκης νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Κατόπιν τούτου, προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας κάτω από την υποκατηγορία CPA 52.22.11 ως εξής:

52.22.11.06 «Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων».

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ