Ένταξη της χώρας μας στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό ορολογικών Διοικήσεων.Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2006
Αριθ. Πρωτ.:1000186/1/1950ΠΕ/E0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ «Σχέσεις με την ΕΕ & Νομοθετικής

Θέμα: «Ένταξη της χώρας μας στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό ορολογικών Διοικήσεων»

Τον Ιούνιο του 2006 και κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 1767/08.03.2006 επιστολής του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 1040837/515/96/Ε0014 επιστολής – αιτήσεως του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, η χώρα μας έγινε δεκτή ως πλήρες μέλος του Ενδοευρωπαϊκού Οργανισμού Φορολογικών Διοικήσεων (Intraeuropean Organization of Tax Administrations – IOTA).

Ο ανωτέρω Οργανισμός είναι ένας μη κερδοσκοπικός διακυβερνητικός οργανισμός, που έχει σκοπό να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς επίσης να στηρίζει την ανάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε διοίκησης.

Τα πλήρη μέλη του οργανισμού είναι τα ακόλουθα:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Μάλτα, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ουκρανία, πΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σέρβικη Δημοκρατία της Βοσνίας, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

Επίσης, στον οργανισμό συμμετέχει ως παρατηρητής και η Κίνα.

Τέλος, συνεργαζόμενοι φορείς με τον Οργανισμό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), το Δ.Ν.Τ., ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καθώς και η Παγκόσμια Τράπεζα (Π.Τ.).

Υπεύθυνη επικοινωνίας με τον ανωτέρω οργανισμό για τη χώρα μας ορίστηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η Προϊσταμένη του Ε΄ Τμήματος της Δ/νσης ΦΠΑ, προκειμένου να αποτελέσει το σύνδεσμο της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης με τον ΙΟΤΑ.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της λειτουργίας του εν λόγω οργανισμού, διοργανώνονται κάθε χρόνο συσκέψεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, κ.λ.π., προκειμένου αφενός μεν να προάγεται η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών του, αφετέρου δε να βελτιώνονται τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζουν τα κράτη – μέλη.

Παράλληλα, οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών έχουν τη δυνατότητα, να διατυπώνουν ερωτήματα σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν, τα οποία διαβιβάζονται, μέσω του ΙΟΤΑ, στα κράτη μέλη του Οργανισμού που κρίνεται ότι έχουν την υποδομή να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Κατά συνέπεια οι Διευθύνσεις του Υπουργείου μας που θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να αντλήσουν πληροφορίες επί συγκεκριμένων θεμάτων από την εμπειρία άλλων κρατών μελών του Οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν.

Επισημαίνεται, ότι η χώρα μας, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας είναι σκόπιμο να ανταποκρίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο στα ερωτήματα των φορολογικών διοικήσεων των άλλων κρατών μελών του Οργανισμού μέσα στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από αυτόν.

Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των μελών του ΙΟΤΑ είναι στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι και μια από τις γλώσσες εργασίας του Οργανισμούμαζί με τη Γερμανική και τη Ρώσικη.

Κατά συνέπεια, με τη συμμετοχή της χώρας μας στον ΙΟΤΑ, οι αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, μεταξύ των άλλων, καλούνται να απαντούν έγκαιρα στα ερωτηματολόγια που τους κοινοποιούνται από τον Οργανισμό, σε μορφή προσβάσιμη για τη Διοίκηση του Οργανισμού, μέσω του ορισμένου συνδέσμου της χώρας μας. Παράλληλα, επισημαίνεται η δυνατότητα, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους παρέχεται να υποβάλλουν ερωτήματα, εφόσον το θεωρούν χρήσιμο.

Σε περιπτώσεις, που η επικοινωνία με τον Οργανισμό χρήζει ταχύτατων χειρισμών και προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη συνεργασία της χώρας μας με τον ΙΟΤΑ, παρέχεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου μας, η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον Οργανισμό, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και σε συνεννόηση με τον ορισμένο σύνδεσμο της χώρας, με κοινοποίηση στον σύνδεσμο των σχετικών χειρισμών.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
Νικόλαος Ανδριανόπουλος