Τα κέρδη ναυτιλιακής κοινοπραξίας από πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών με μισθωμένα πούλμαν, ξεναγό κλπ., από λιμάνια σε αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους κατά την διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων του Ν. 27/1975.Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006
Αρ. Πρωτ.: 1093870/15339/Γ0012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Καταλιακού
Τηλέφωνο : 210 3375149

ΘΕΜΑ: Τα κέρδη ναυτιλιακής κοινοπραξίας από πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών με μισθωμένα πούλμαν, ξεναγό κλπ., από λιμάνια σε αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους κατά την διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων του Ν. 27/1975.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, την αριθ. 470/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών και παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι τα κέρδη ναυτιλιακής κοινοπραξίας που προκύπτουν από την πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών με μισθωμένα πούλμαν, ξεναγό κλπ. από λιμάνια σε αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους κατά τη διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων, δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίου του ν. 27/1975 και κατά συνέπεια αυτά φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος του ν. 2238/1994.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΜΜ. ΒΕΝΕΤΗΣ