Eκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν. 3427/2005.Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.:1086689/684/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β – Α

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Παππά
Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Eκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν. 3427/2005

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 89/67, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 27 του ν. 3427/2005, αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/20, μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετιγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του α.ν. 89/67, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 28 του ν. 3427/2005, τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών αυτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσης εξόδων και αποσβέσεων τους, πλην του φόρου εισοδήματος.

2.Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005) έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία και κατά συνέπεια για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους επιτηδευματίες (επιχειρήσεις κ.λ.π.) εντός ή εκτός της χώρας υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

3.Με την εγκύκλιο 1013874/390/ΔΜ/ ΠΟΛ 1022/09.02.2006 (σχετ. η παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ), με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 27 – 35 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’) σχετικά με την τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α’) και παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, διευκρινίστηκε ότι οι εταιρίες που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/67 ή θα υπάγονταν στις διατάξεις αυτές μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3427/2005, θα εξακολουθήσουν να τηρούν τα βιβλία που τηρούσαν μέχρι τότε, δηλαδή βιβλία Β’ κατηγορίας (θεωρημένα όταν τηρούνται χειρόγραφα και αθεώρητα όταν τηρούνται μηχανογραφικά με θεωρημένη μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων – εξόδων).

4.Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/67 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 3427/2005, εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική εγκριτική Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του α.ν. 89/67 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3427/2005) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στο χρόνο που ορίζεται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), κατά περίπτωση.

5.Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω τιμολόγια σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης φέρουν θεώρηση (άρθρο 19 Κ.Β.Σ. και εξαιρέσεις σε Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003), ενώ σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης φέρουν σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ (ν. 1809/1988 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003).

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας