Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α’) με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα- Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξειςΑθήνα, 12 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375000
ΦΑΞ: 210 3375025
e-mail: gdtax@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ – ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1099

Θέμα: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α’) με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα- Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86Α’ ο ν.4072/2012 με το προαναφερόμενο θέμα, του οποίου το πλήρες κείμενο διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr).

Ειδικότερα όμως σας κοινοποιούμε τα άρθρα 320 έως και 322, τα οποία αναφέρονται σε θέματα φορολογίας, για άμεση ενημέρωσή σας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κατά περίπτωση αναλυτικές οδηγίες.

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος