Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.Αθήνα, 16 Μαΐου 2006
Αρ.Πρωτ. 1048348/1482/06/ΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ.Πρωτ. 1071905/1660/05/ΔΟΣ ΠΟΛ. 1107/20.7.2005, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις Η.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι η αλλοδαπή φορολογική αρχή μας ενημέρωσε για την ακόλουθη αλλαγή:

Το Γραφείο της Φιλαδέλφειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικών κατοικίας, άρχισε να χρησιμοποιεί διαφορετικού τύπου χαρτί για την εκτύπωση του. Έτσι το νέο χαρτί έχει ανοικτό χρώμα πράσινο. Το χρώμα αυτό «κρύβει» τη λέξη -VOID.- καθώς και ένα μεγάλο υδατογράφημα τα οποία θα εμφανίζονται μόνο όταν το έγγραφο φωτοτυπείται. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη για λόγους ασφαλείας. Συνεπώς, για να διαπιστώνετε τη γνησιότητα του εγγράφου, θα πρέπει να φωτοτυπείτε το πρωτότυπο έγγραφο. Η φωτοτυπία θα πρέπει να ομοιάζει με το συνημμένο δείγμα.

Σημειώνεται ότι οι οικείες φορολογικές αρχές θα πρέπει να δέχονται το υφιστάμενο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας έως ότου αυτό αντικατασταθεί από το νέο έντυπο, χωρίς προειδοποίηση, από τις Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.