Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
Αθήνα,  13  Μαρτίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1027044/240/Τ.&Ε.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ Β’

ΠΟΛ   1037
Ταχ. Δ/νση:    Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ευγ. Τέγα
Τηλέφωνο: 210-3642570

ΘΕΜΑ  :   « Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων ».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια του αριθμ. 1082989/1026π.ε./ Τ & ΕΦ/ΠΟΛ.1018/16.2.2009 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αριθμ.116207/232/27.2.2009 & 116208/249/27.2.2009  έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η λειτουργία του συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ε.Δ.Ο.Ε.) ξεκίνησε και για τους  Νομούς  Ρεθύμνου και Χανίων.
Επομένως, οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:

1)Αργολίδας
2)Αρκαδίας
3)Aρτας
4)Αιτωλοακαρνανίας
5)Αττικής
6)Αχαΐας
7)Βοιωτίας
8)Γρεβενών
9)Δράμας
10)Έβρου
11)Εύβοιας
12)Ημαθίας
13)Ηρακλείου
14)Θεσσαλονίκης
15)Θεσπρωτίας
16)Ιωαννίνων
17)Καβάλας
18)Καρδίτσας
19)Κιλκίς
20)Κοζάνης
21)Κορινθίας
22)Λαρίσης
23)Λευκάδας
24)Λέσβου
25)Μαγνησίας
26)Ξάνθης
27)Πέλλας
28)Πιερίας
29)Πρέβεζας
30)Ρεθύμνου
31)Ροδόπης
32)Σερρών
33)Τρικάλων
34)Φθιώτιδας
35)Φλώρινας
36)Χαλκιδικής
37)Χανίων

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης που συμμετέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (Ε.Δ.Ο.Ε.) – Τηλ. 210-68999039 ή στο Διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edoe.gr.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ