ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Βεβαίωση περί της οικοδομησιμότητας οικοπέδων κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας – Κοινοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003.

(Α.Υ.Ο. 1022244/27/Β0013/ΠΟΛ. 1024/27.2.2004)Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 τ.Α΄/31-12-2003) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 1078/80, της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 26 και της ενότητας Α του άρθρου 43 του ν. 2961/01, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι, προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς και γονικής παροχής αντίστοιχα – για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, το αποκτώμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αποκτώμενη κατοικία, πρέπει να είναι οικοδομήσιμο και να βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο και η συνδρομή αυτών των προϋποθέσεων να προκύπτει από βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή, αν αυτή δεν υπάρχει, από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας με δική τους ευθύνη ότι, όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας ή αρτιότητας οικοπέδων, η οικοδομησιμότητα ή αρτιότητα βεβαιώνεται με δήλωση μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και του Ν.1337/1983 πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα.
Κατά συνέπεια, για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς και γονικής παροχής κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, αντί της βεβαίωσης που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή την αρμόδια Αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περί της οικοδομησιμότητας του οικοπέδου και της θέσης αυτού εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, θα προσκομίζεται στο εξής αντίστοιχη δήλωση μηχανικού κατά τις διατάξεις του ν. 651/ 1977 και του ν. 1337/1983, πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.