Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτουΑθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες : Ξ. Καρατζένη
Τηλέφωνο: 210 3375315-7
FAX: 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου.

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 προστίθεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νέα περίπτωση ιστ’ ως εξής:
«ιστ) Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του άρθρου 25 παρ.4 εδάφιο β’ του ν. 1756/1988, η οποία περιλαμβάνει αιτιολόγηση του παραγγέλλοντος εισαγγελικού λειτουργού περί μη συνδρομής φορολογικού απορρήτου.».

Συνεπώς, η εισαγγελική παραγγελία συνιστά υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης ένα επιπλέον λόγο άρσης του φορολογικού απορρήτου και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (23-1-2013). Επισημαίνουμε ότι η διάταξη αφορά και περιπτώσεις εισαγγελικών παραγγελιών που εκκρεμούν έως τη δημοσίευση του νόμου.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ