Ποιες είναι οι λειτουργίες των εικονιδίων στην οθόνη διαχείρισης της ΜΥΦ;

Στο επάνω μέρος της οθόνης διαχείρισης της ΜΥΦ, υπάρχουν τα εξής εικονίδια:

Οθόνη: Από εδώ επιλέγουμε από τις προτεινόμενες εκτυπώσεις ελέγχου της ΜΥΦ, Συμπεριλαμβανόμενα, Απορριφθέντα ή Αναλυτική Κατάσταση, αυτή που θέλουμε στην οθόνη, η οποία στη συνέχεια μπορεί να εκτυπωθεί ή να εξαχθεί σε αρχείο (Excel, Pdf κλπ).

Εξαγωγή: Από εδώ δημιουργείται και αποθηκεύεται το αρχείο της ΜΥΦ σε ένα επιλεγμένο σημείο του υπολογιστή. Η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης του αρχείου είναι ο φάκελλος του προγράμματος (ESOW) αλλά μας δίνεται και η επιλογή αποθήκευσης σε κάποια άλλη θέση, πχ. επιφάνεια εργασίας.

Ηλεκτρονική Αποστολή: Από εδώ δημιουργείται  και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο TAXIS το αρχείο της ΜΥΦ. Επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο δίνονται οι επιλογές αποστολής με το User Name Λογιστή ή User Name Πελάτη και στη συνέχεια οι επιλογές Έλεγχος ΜΥΦ και Αποστολή Αρχείου. Με την επιλογή Έλεγχος ΜΥΦ, καλείται η σελίδα αποστολής της ΜΥΦ, ώστε να γίνεται ο έλεγχος των αποτελεσμάτων για αρχεία που έχουν ήδη αποσταλεί και εγκριθεί (αποκλίσεις κλπ.), ενώ από την επιλογή Αποστολή Αρχείου δημιουργείται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αρχείο της ΜΥΦ στο TAXIS.

Έξοδος: Επιλέγουμε το εικονίδιο για να κλείσουμε την οθόνη διαχείρισης της ΜΥΦ, ή εναλλακτικά επιλέγουμε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιο.