Ποιες είναι οι απαραίτητες συνθήκες για να είναι εφικτή η άντληση στοιχείων πελατών από το Taxisnet;

Για να εκτελείται η λειτουργία άντλησης στοιχείων πελατών με το ΑΦΜ τους, είναι απαραίτητο στην οθόνη διαχείρισης στοιχείων της εταιρίας, στο tab Λειτουργία να έχουν δηλωθεί στα πεδία Κωδικός Ελεγχ. ΑΦΜ και Password Ελεγχ. ΑΦΜ οι αντίστοιχοι κωδικοί με τους οποίους έχετε πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Επίσης, πρέπει στο tab Λογιστής στην οθόνη διαχείρισης στοιχείων της εταιρίας το καταχωρημένο ΑΦΜ να είναι ίδιο με αυτό που δηλώσατε στην αίτηση εξουσιοδότησης για τη χρήση της Υπηρεσίας Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων.