Ποια είναι η χρησιμότητα του πεδίου Ημερομηνία Κλειδώματος Κινήσεων, στην επιλογή Λειτουργία των Στοιχείων Εταιρίας;

Στο πεδίο αυτό δηλώνεται μια ημερομηνία κλειδώματος ώστε να μην επιτρέπεται μεταβολή ή καταχώριση κινήσεων, ως διασφάλιση, πριν από αυτή την ημερομηνία. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται είτε από τον χρήστη είτε αυτόματα από το πρόγραμμα εφόσον εκτυπωθεί (από την επιλογή Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις  Δημοσίου) Μηνιαίο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων  στην οθόνη και έχοντας κλικάρει το πεδίο Ενημέρωση Κλειδώματος, όπου σε αυτή την περίπτωση η ημερομηνία κλειδώματος είναι η τελευταία ημερομηνία του επιλεγμένου μήνα για εκτύπωση. Η ημερομηνία κλειδώματος δεν είναι δεσμευτική και επομένως μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε από τον χρήστη.