Ποια είναι η χρησιμότητα του πεδίου Ειδοποίηση στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας;

Στο πεδίο Ειδοποίηση στο tab Λειτουργία της οθόνης διαχείρισης στοιχείων εταιρίας, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα μήνυμα ειδοποίησης, το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που μπαίνετε στη συγκεκριμένη εταιρία.