Ποια είναι η χρησιμότητα του button Επιλογές, στη φόρμα καταχώρισης κινήσεων;

Κατά την διαδικασία καταχώρισης μιας κίνησης προτείνονται αυτόματα το υποκατάστημα, παραστατικό, λογαριασμός, και αιτιολογία του πελάτη ή προμηθευτή (αν δεν κινείται για πρώτη φορά), έτσι ώστε να αποφεύγεται επιπλέον πληκτρολόγηση και να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος κατά την καταχώριση. Στις περιπτώσεις όμως που  πρέπει να καταχωρηθούν διαδοχικά κινήσεις για συγκεκριμένο υποκατάστημα, είδος παραστατικού, λογαριασμού ή και συγκεκριμένη αιτιολογία, κλικάροντας το button Επιλογές (στο κάτω μέρος της οθόνης καταχώρισης) πριν την εισαγωγή της κίνησης και επιλέγοντας μία ή και περισσότερες από τις διαθέσιμες επιλογές – Σταθερή Αιτιολογία, Σταθερό Υποκατάστημα, Σταθερό Παραστατικό και Σταθερός Λογαριασμός, τότε για τις επόμενες κινήσεις προτείνονται σταθερά αυτές οι επιλογές (πχ. υποκατάστημα αν έχουμε επιλέξει Σταθερό Υποκατάστημα) και όχι τα προτεινόμενα πεδία που είναι συνδεδεμένα στον πελάτη ή προμηθευτή, μέχρι να κλείσει η φόρμα καταχώρισης. Στη λειτουργία Επιλογές υπάρχει και αθροιστής αξίων, σε περίπτωση που χρειάζεται να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αξίες.