Ποια είναι η χρησιμότητα του button Αγορά μέσα στην οθόνη καταχώρισης παγίων;

Κατά την καταχώριση ενός παγίου, κλικάροντας το button Αγορά μας δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης καταχωρημένων κινήσεων ώστε να επιλέξουμε την κίνηση εκείνη που αφορά την αγορά του Παγίου προς καταχώριση. Με την επιλογή της κίνησης που θέλουμε ενημερώνονται αυτόματα τα πεδία Προμηθευτής, Παραστατικό, Υποκατάστημα, Αξία Κτήσης, Ημερομηνία Κτήσης και Ημερομηνίες Έναρξης Αποσβέσεων.