Ποια είναι η χρησιμότητα της επιλογής Βεβαιώσεις Αποδοχών;

Η επιλογή Βεβαιώσεις Αποδοχών στην Απόδοση Φόρων, χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του εντύπου της Ετήσιας Βεβαίωσης Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Για να εκτυπώσουμε την Βεβαίωση, στην αντίστοιχη οθόνης διαχείρισης (Απόδοση Φόρων-Βεβαιώσεις Αποδοχών) ορίζουμε τους λογαριασμούς που κινούνται για την απόδοση φόρων και επιλέγουμε το εικονίδιο ΟΘΟΝΗ για να εμφανιστεί το έντυπο στην οθόνη μας ή το εικονίδιο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ για να εκτυπωθεί.