Ποια είναι η χρήση του button Δήλωση στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας;

Με το button Δήλωση στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας εκτελείται η λειτουργία σύνδεσης στη σελίδα Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών του Taxisnet, ώστε να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης στην Υπηρεσία  Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων για να μπορείτε στη συνέχεια να αντλείτε με το ΑΦΜ τα στοιχεία των πελατών και προμηθευτών.