Ποια είναι η χρήση του button Αντιγραφή στην επιλογή Λογιστής, στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων εταιρίας;

Με το button Αντιγραφή στην καρτέλα των στοιχείων Λογιστή εκτελείται η εργασία αντιγραφής των στοιχείων του λογιστή της εταιρίας σε όλες τις εταιρίες του προγράμματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη καταχώριση των ίδιων στοιχείων σε κάθε εταιρία ξεχωριστά. Επιλέγοντας με το ποντίκι το button Αντιγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ-Τα τρέχοντα στοιχεία λογιστή θα αντιγραφούν σε όλες τις εταιρίες”. Επιλέγοντας στη συνέχεια το ΝΑΙ, αντιγράφονται και στις υπόλοιπες εταιρίες τα στοιχεία του Λογιστή. Επίσης, με τη διαδικασία της αντιγραφής μεταφέρονται σε όλες τις εταιρίες ο κωδικός ελέγχου ΑΦΜ και το password ελέγχου ΑΦΜ που έχουν καταχωρηθεί στο tab Λειτουργία.