Ποια είναι η χρήση του button Αίτηση στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας;

Με το button Αίτηση στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας εκτελείται η λειτουργία σύνδεσης στην σελίδα της Υπηρεσίας Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων του Taxisnet. Από εδώ δίνεται η δυνατότητα εγγραφής  στην υπηρεσία ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να αντλείτε με το ΑΦΜ τα στοιχεία των πελατών και προμηθευτών.