Ποια είναι η χρήση των πεδίων Σύνδεση Ε3 (Τρέχον) στη διαχείριση λογαριασμών;

Τα πεδία Σύνδεση Ε3 (Τρέχον) στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στο Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των λογαριασμών με το νέο έντυπο Ε3, όπως αυτό ισχύει από το έτος 2017 και μετά.