Ποια είναι η χρήση των πεδίων Σύνδεση Ε3 (προηγ) στη διαχείριση λογαριασμών;

Τα πεδία Σύνδεση Ε3 (προηγ) στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στο Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των λογαριασμών με το παλιό έντυπο Ε3, όπως αυτό ίσχυε έως και το έτος 2016.