Ποια είναι η χρήση της λειτουργίας Φόρτωση στην επιλογή Εξατομίκευση;

Επειδή στην επιλογή Εξατομίκευση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μιας δικής μας φωτογραφίας, με τη λειτουργία Φόρτωση Φωτογραφίας στην επιλογή Εξατομίκευση-Φωτογραφίες φορτώνεται στο πρόγραμμα η φωτογραφία που θα επιλέξουμε, ώστε στη συνέχεια να είναι και αυτή διαθέσιμη ως επιλογή φωτογραφίας της κύριας οθόνης. Επιλέγοντας τη λειτουργία Φόρτωση, εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης του υπολογιστή, αναζητάμε και επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να προσθέσουμε στην επιλογή φωτογραφιών, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη.Από την επιλογή Εξατομίκευση-Φωτογραφίες, επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε απλά κλικάροντας επάνω στην αντίστοιχη επιλογή.