Ποια είναι η χρήση της επιλογής View Mode, στο κύριο μενού του προγράμματος;

Από την επιλογή View Mode δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της εμφάνισης των εικονιδίων στην κύρια οθόνη του προγράμματος. Κλικάροντας το View Mode, βλέπουμε τις επιλογές Wide View, Normal View και Tablet View.

Με την επιλογή Tablet View, τα εικονίδια αντικαθίστανται από μικρότερα, για εξοικονόμηση χώρου κατά την εργασία σε μικρότερες οθόνες ή σε laptop.

Η επιλογή Wide View αφορά μεγαλύτερες οθόνες με υψηλή ανάλυση.

Το Normal View  είναι το προεπιλεγμένο setting εμφάνισης, και με αυτό ξεκινάει πάντα το πρόγραμμα.