Ποια είναι η χρήση της επιλογής “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ”;

Η Επιλογή “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ” καλείται κλικάροντας το αντίστοιχο εικονίδιο (πρώτο εικονίδιο από τη δεξιά πλευρά των εικονιδίων) και χρησιμοποιείται για την σύνδεση της εταιρίας στην οποία εργάζεστε με χρήσιμες ιστοσελίδες όπως TAXIS, Ε.Φ.Κ.Α. κλπ κατευθείαν μέσα από το πρόγραμμα. Επιλέγοντας το εικονίδιο “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ” εμφανίζεται το μενού των ιστοσελίδων με τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης από μια εταιρία .

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για να είναι εφικτή η σύνδεση μιας εταιρίας με τις διαθέσιμες σελίδες αυτόματα, πρέπει να είστε μέσα στη συγκεκριμένη εταιρία και επίσης να έχουν δηλωθεί τα username και password του TAXIS στα στοιχεία της τα οποία απαιτούνται για την είσοδο σε αυτές.